Møt teamet

Video Production Christian Tandberg

kontakt

sosiale medier

Christian Tandberg

Videofotograf

I started my journey first as an editor for commercials on Norwegian TV, then I was 11 years as a videographer and photographer for FFI – Forsvarets forskningsinstitutt. Now I work freelance as a videographer and photographer and I’ve worked in the corporate world with companies such as Norsk Elektrooptikk, Skykontoret, Kjeller Innovasjon, Mudo, Christiania Crossfit, Lambertseter Bryteklubb and they’ve trusted me to speak with their partners such as Lerøy, Norsk Helsingforskomite, DNT – Den norske turistforening, NKK – Norsk kennelklub and more

utdannelse

Master of Design Science – Film and Digital Video ProductionSydney, Australia

Bachelor of CommunicationNathan

erfaring

Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk Elektrooptikk, Skykontoret, Kjeller Innovasjon, Mudo, Christiania Crossfit, Lambertseter Bryteklubb

startet

1.august 2019

Send oss en melding!

Vi vil gjerne høre fra deg.